HAKKIMIZDA

SETKO DÜĞME VE SAN TİC LTD ŞTİ. faaliyet gösterdiği endüstri kolunda hızla değişen rekabetçi pazar koşullarına rağmen, sürekli artan müşteri beklentilerini karşılamak, yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen bütün paydaşlarının memnuniyetini sağlamak ve menfaatlerini korumak, şirketin varlığını ve karlılığını sürdürülebilir kılmak için, uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarının sürekli iyileşme ve gelişme felsefesini de referans alarak kendi Kalite ve Sosyal Yönetim sistemini oluşturmayı, oluşturduğu yönetim sistemi standartlarının gereklerini yerine getirerek etkin bir yönetim sistemi olarak benimsemeyi hedef edinmiştir.

Müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak için Kalite Yönetim Sistemine ilaveten yatırım, finansman kaynağı, sistem, fiziki alt yapı, ekipman bileşenlerinin yanı sıra, kalite kavramını yaşatacak olan en önemli bileşenin doğru tedarikçiler ve nitelikli insan kaynağı olduğunun bilinciyle tedarikçi yönetimi ile personelinin şirket ile iş ilişkisinden doğan sosyal menfaatlerini korumak, sürekli iyileştirmek amacıyla Sosyal Yönetim Sistemini yapılandırmıştır.