İLKELERİMİZ

 • Haksız rekabet yaratmamak ve haksız rekabete iştirak etmemek.
 • Asılsız reklam yapmamak.
 • Rakipleri karalamamak.
 • Haksız kâr ve/veya çıkar sağlamamak
 • Yasal olsa dahi, toplum aleyhine ve piyasa koşullarında kurum menfaatine fırsatçılık yapmamak.
 • Alacaklılara karşı dürüst olmak.
 • Çalışanlara karşı adil ve dürüst olmak.
 • Devlete ve Belediyelere karşı dürüst olmak.
 • Örf, Âdet ve Genel ahlaki kurallara uymak.
 • İyi bir “Kurumsal Vatandaş” olmak.
 • Toplumsal kalkınma için çalışmak.
 • Hayırsever olmak.
 • Kamu yararına faaliyetlere iştirak etmek, destek olmak.